Hotline: 0252 2467 467 – 0968 800 007
Email: congtyngogia@gmail.com

B11 – KDC Hùng Vương 2A, Phú Hài,
Phan Thiết, Bình Thuận